https://www.instaspot.com/partners/
Đăng ký làm đối tác
Đăng nhập Đối tác
InstaSpot

Kiếm lợi nhuận từ đối tác InstaSpot!

Hợp tác với InstaSpot và kiếm thu nhập bổ sung bằng cách mời khách hàng mới đến nền tảng. Đối tác của công ty được thưởng 0.1% mỗi giao dịch của giới thiệu cũng như một hoa hồng đặc biệt trên các khoản trễ thanh toán là 0.05% mỗi giờ.
Trở thành Đối tác

Tại sao chọn InstaSpot là đối tác hoàn hảo của bạn?

01
Hoa hồng cao
0.1% mỗi giao dịch
0.05% hoa hồng mỗi giờ nếu có trễ thanh toán
Tìm hiểu thêm ...
02
Quản lý cá nhân
Chúng tôi thực hiện tiếp cận cá nhân và cung cấp hỗ trợ không ngừng cho mỗi đối tác
Tìm hiểu thêm ...
03
Ngôn ngữ chung
Chúng tôi đảm bảo hỗ trợ đối tác của chúng tôi bằng 19 ngôn ngữ trong chế độ 24/7
Tìm hiểu thêm ...
Chúng tôi hỗ trợ bạn để giới thiệu khách hàng!
Điều kiện giao dịch thuận lợi
Truy cập 40+ tài sản, bao gồm tiền điện tử, thông qua ví điện tử như YooMoney và QIWI. Không có giới hạn trên và giới hạn dưới được đặt cho các giao dịch
Dành cho Đối tác
Dành cho Khách hàng
Kiếm lợi nhuận với InstaSpot rất dễ dàng
Bước 1
Đăng ký Chương trình liên kết
Bước 2
Mời khách hàng mới
Bước 3
Hỗ trợ khách hàng thực hiện giao dịch
Bước 4
Nhận phần thưởng
Đổi tiền tệ trên InstaSpot mà không thông qua bên thứ ba!
Truy cập hệ thống tài khoản toàn diện và tận hưởng giao dịch P2P trong nhiều loại tiền tệ cùng một lúc
Các điều khoản của Chương trình liên kết InstaSpot
Kiếm một khoản hoa hồng gấp đôi trên mỗi giao dịch của giới thiệu của bạn!
  • 0.1% là hoa hồng trên bất kỳ giao dịch của khách hàng nào
  • 0.05% mỗi giờ là hoa hồng trên các khoản trễ thanh toán*
*nếu một số người tham gia bỏ lỡ giao dịch hoặc nó không được xác nhận trong 24 giờ
Cổng thông tin dành cho đối tác của InstaSpot © Copyright 2007-2024
Nhãn hiệu của Tập đoàn Công ty InstaFintech