empty
 
 
cn
支持
即时开户
交易平台
入金/出金
股息计算器

Dividend calculator

本页面可以帮助CFD的交易者们。本页包含纽交所交易账户的股息信息和最近的付息日期列表。

交易差价合约时应不要忘记股息调整。

如果在除息日仍然持有多头头寸,股息调整的金额将会加入账户盈余。

如果在除息日仍然持有空头头寸,股息调整的金额将会从账户盈余中扣除。

下面的表格包含了NYSE集团所有交易工具的下一次付息日期。

示例:

如果在除息日每股股票#B有股息A,账户中有2手多头头寸,股息总额由下式计算:2手 x 100股 x A。

如果持有数个股票#B的头寸,使用所有头寸的和进行计算。当所有交易的盈余均为负,股息也为负值。

股息调整计算示例:

微软公司(MSFT)的董事会宣布在6月10日以0.130美元的价格赎回季度股息:

* 除息日 - 18.08.2009;
* 登记日 - 20.08.2009;
* 发放日 - 10.09.2009。

1手交易的股息总额为 100 x 0.130 = 13 美元。
在四月18日持有1手(100股)空头头寸,13美元股息无效。持有1手多头头寸 - 13美元将被加入。收费发生在注册日。

股息计算器


代码 交易量(手) 数量 股息 下一除息日
代码
交易量(手)
数量
股息
下一除息日

计算

单号 宣布日期 登记日期 发放日期 除息日期 数量 时期
#A 20.09.2023 03.10.2023 25.10.2023 02.10.2023 0.225 季度
#AA 18.10.2023 31.10.2023 17.11.2023 30.10.2023 0.1 季度
#AAPL 02.11.2023 13.11.2023 16.11.2023 10.11.2023 0.24 季度
#ABBV 08.09.2023 13.10.2023 15.11.2023 12.10.2023 1.48 季度
#AEM 16.02.2024 01.09.2023 15.09.2023 31.08.2023 0.4 季度
#AIG 01.08.2023 15.09.2023 29.09.2023 14.09.2023 0.36 季度
#AMGN 24.10.2023 17.11.2023 08.12.2023 16.11.2023 2.13 季度
#ATVI 18.07.2023 02.08.2023 17.08.2023 01.08.2023 0.99 季度
#AXP 27.09.2023 06.10.2023 10.11.2023 05.10.2023 0.6 季度
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.055 季度
#BAC 19.07.2023 01.09.2023 29.09.2023 31.08.2023 0.24 季度
#BK 17.10.2023 27.10.2023 09.11.2023 26.10.2023 0.42 季度
#BHP 22.08.2023 08.09.2023 28.09.2023 07.09.2023 1.585 季度
#BLK 20.07.2023 08.09.2023 22.09.2023 07.09.2023 5 季度
#BMY 20.09.2023 06.10.2023 01.11.2023 05.10.2023 0.57 季度
#C 19.10.2023 06.11.2023 22.11.2023 03.11.2023 0.53 季度
#CAT 11.10.2023 23.10.2023 20.11.2023 20.10.2023 1.3 季度
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 季度
#CLR 27.04.2022 09.05.2022 23.05.2022 06.05.2022 0.28 季度
#CMC 10.10.2023 26.10.2023 09.11.2023 25.10.2023 0.16 季度
#CMCSA 11.07.2023 04.10.2023 25.10.2023 03.10.2023 0.29 季度
#CME 03.08.2023 08.09.2023 27.09.2023 07.09.2023 1.1 季度
#CSCO 16.08.2023 04.10.2023 25.10.2023 03.10.2023 0.39 季度
#CVX 27.10.2023 17.11.2023 11.12.2023 16.11.2023 1.51 季度
#DGX 14.08.2023 06.10.2023 23.10.2023 05.10.2023 0.71 季度
#DHR 12.09.2023 12.10.2023 27.10.2023 11.10.2023 0.27 季度
#DIS 05.12.2019 16.12.2019 16.01.2020 13.12.2019 0.88 6个月
#DVN 01.08.2023 15.09.2023 29.09.2023 14.09.2023 0.49 季度
#DWDP 12.03.2019 26.04.2019 28.05.2019 02.05.2019 0.42 季度
#EBAY 24.07.2023 01.09.2023 15.09.2023 31.08.2023 0.25 季度
#EA 31.07.2023 30.08.2023 20.09.2023 29.08.2023 0.19 季度
#EOG 03.08.2023 17.10.2023 31.10.2023 16.10.2023 0.825 季度
#F 17.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 31.10.2023 0.15 季度
#FANG 02.11.2023 16.11.2023 24.11.2023 15.11.2023 3.37 季度
#FCX 20.09.2023 13.10.2023 01.11.2023 12.10.2023 0.15 季度
#FDX 18.08.2023 11.09.2023 02.10.2023 08.09.2023 1.26 季度
#GE 08.09.2023 26.09.2023 25.10.2023 25.09.2023 0.08 季度
#GILD 25.07.2023 15.09.2023 28.09.2023 14.09.2023 0.75 季度
#GS 19.07.2023 31.08.2023 28.09.2023 30.08.2023 2.75 季度
#HAL 21.08.2023 06.09.2023 27.09.2023 05.09.2023 0.16 季度
#HD 17.08.2023 31.08.2023 14.09.2023 30.08.2023 2.09 季度
#HON 29.09.2023 10.11.2023 01.12.2023 09.11.2023 1.08 季度
#HES 06.09.2023 18.09.2023 29.09.2023 15.09.2023 0.4375 季度
#HPQ 21.06.2023 13.09.2023 14.04.2023 12.09.2023 0.2625 季度
#HWM 27.09.2023 10.11.2023 27.11.2023 09.11.2023 0.05 季度
#IBM 30.10.2023 10.11.2023 09.12.2023 09.11.2023 1.66 季度
#INTC 18.07.2023 07.11.2023 01.12.2023 06.11.2023 0.125 季度
#INTU 22.08.2023 09.10.2023 17.10.2023 05.10.2023 0.9 季度
#IP 10.10.2023 15.11.2023 15.12.2023 14.11.2023 0.4625 季度
#JNJ 19.10.2023 21.11.2023 05.12.2023 20.11.2023 1.19 季度
#JPM 19.09.2023 06.10.2023 31.10.2023 05.10.2023 1.05 季度
#KO 19.07.2023 15.09.2023 02.10.2023 14.09.2023 0.46 季度
#KHC 02.08.2023 01.09.2023 29.09.2023 31.08.2023 0.4 季度
#LLY 01.11.2023 15.11.2023 08.12.2023 14.11.2023 1.13 季度
#MA 19.09.2023 09.10.2023 09.11.2023 05.10.2023 0.57 季度
#MCD 25.07.2023 01.09.2023 18.09.2023 31.08.2023 1.52 季度
#MCK 21.07.2023 01.09.2023 02.10.2023 31.08.2023 0.62 季度
#MDLZ 27.07.2023 29.09.2023 13.10.2023 28.09.2023 0.425 季度
#MGM 02.11.2022 09.12.2022 15.12.2022 08.12.2022 0.002 季度
#MMM 07.11.2023 17.11.2023 12.12.2023 16.11.2023 1.5 季度
#MO 24.08.2023 15.09.2023 10.10.2023 14.09.2023 0.98 季度
#MMP 11.09.2023 21.09.2023 25.09.2023 20.09.2023 0.2474 季度
#MRK 25.07.2023 15.09.2023 06.10.2023 14.09.2023 0.73 季度
#MPLX 24.10.2023 03.11.2023 13.11.2023 02.11.2023 0.85 季度
#MRVL 14.09.2023 06.10.2023 25.10.2023 05.10.2023 0.06 季度
#MT 02.03.2023 14.11.2023 07.12.2023 13.11.2023 0.187 季度
#MS 18.10.2023 31.10.2023 15.11.2023 30.10.2023 0.85 季度
#MSFT 18.09.2023 16.11.2023 14.12.2023 15.11.2023 0.75 季度
#MSI 24.08.2023 15.09.2023 13.10.2023 14.09.2023 0.88 季度
#NEM 20.07.2023 01.06.2023 21.09.2023 06.09.2023 0.4 季度
#NKE 03.08.2023 05.09.2023 02.10.2023 01.09.2023 0.34 季度
#NLOK 05.05.2022 08.06.2022 22.06.2022 07.06.2022 0.125 季度
#NUE 14.09.2023 29.09.2023 09.11.2023 28.09.2023 0.51 季度
#NVDA 23.08.2023 07.09.2023 28.09.2023 06.09.2023 0.04 季度
#ORAN 11.05.2023 02.06.2023 22.06.2023 01.06.2023 0.34 季度
#ORCL 11.09.2023 12.10.2023 26.10.2023 11.10.2023 0.4 季度
#OTEX 02.08.2023 01.09.2023 22.09.2023 31.08.2023 0.25 季度
#OXY 26.07.2023 08.09.2023 13.10.2023 07.09.2023 0.18 季度
#PBR 13.11.2023 24.11.2023 27.02.2024 22.11.2023 0.512 季度
#PEP 20.07.2023 01.09.2023 29.09.2023 31.08.2023 1.265 季度
#PFE 03.10.2023 10.11.2023 04.12.2023 09.11.2023 0.41 季度
#PG 10.10.2023 20.10.2023 15.11.2023 19.10.2023 0.9407 季度
#PHG 07.06.2022 13.05.2022 08.06.2022 12.05.2022 0.775 季度
#POT 14.12.2017 29.12.2017 01.02.2018 28.12.2017 0.10 季度
#QCOM 05.07.2023 31.08.2023 21.09.2023 30.08.2023 0.8 季度
#QQQ 16.09.2022 21.06.2023 31.07.2023 20.06.2023 0.503 季度
#RMD 26.10.2023 09.11.2023 14.12.2023 08.11.2023 0.48 季度
#RS 24.10.2023 17.11.2023 01.12.2023 16.11.2023 1 季度
#SBUX 13.09.2023 10.11.2023 24.11.2023 09.11.2023 0.57 季度
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 季度
#SNY 17.02.2023 31.05.2023 23.06.2023 30.05.2023 1.377 季度
#SPY 19.01.2022 20.06.2023 31.07.2023 16.06.2023 1.638 季度
#SSNC 18.08.2023 01.09.2023 15.09.2023 31.08.2023 0.24 季度
#STLD 18.08.2023 30.09.2023 16.10.2023 28.09.2023 0.425 季度
#SU 14.08.2023 01.09.2023 25.09.2023 31.08.2023 0.52 季度
#T 29.09.2023 10.10.2023 01.11.2023 06.10.2023 0.2775 季度
#TEVA 22.10.2017 28.11.2017 12.12.2017 27.11.2017 0.0723 季度
#TECK 26.07.2023 15.09.2023 29.09.2023 14.09.2023 0.125 季度
#TMO 13.07.2023 15.09.2023 13.10.2023 14.09.2023 0.35 季度
#TPL 01.08.2023 01.09.2023 15.09.2023 31.08.2023 3.25 季度
#TRI 01.11.2023 16.11.2023 14.12.2023 15.11.2023 0.75 季度
#TX 31.10.2023 13.11.2023 21.11.2023 10.11.2023 1.1 季度
#TRP 27.07.2023 29.09.2023 31.10.2023 28.09.2023 0.93 季度
#TRV 20.07.2023 08.09.2023 29.09.2023 07.09.2023 1 季度
#TSM 09.05.2023 15.09.2023 12.10.2023 14.09.2023 0.372 季度
#UBS 31.01.2023 13.04.2023 14.04.2023 12.04.2023 0.275
#UL 28.04.2023 17.11.2023 08.12.2023 16.11.2023 0.449 季度
#UPS 01.11.2023 13.11.2023 30.11.2023 10.11.2023 1.62 季度
#UTX 03.02.2020 14.02.2020 10.03.2020 13.02.2020 0.735 季度
#V 24.10.2023 09.11.2023 01.12.2023 08.11.2023 0.52 季度
#VALE 27.10.2023 24.11.2023 08.12.2022 22.11.2023 0.441 季度
#VZ 07.09.2023 10.10.2023 01.11.2023 06.10.2023 0.665 季度
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 季度
#WFC 24.10.2023 03.11.2023 01.12.2023 02.11.2023 0.35 季度
#WMT 21.02.2022 11.08.2023 05.09.2023 10.08.2023 0.57 季度
#WPM 09.11.2023 28.11.2023 08.12.2023 27.11.2023 0.15 季度
#XOM 27.10.2023 15.11.2023 11.12.2023 14.11.2023 0.95 季度
#YY 29.08.2023 26.09.2023 13.10.2023 25.09.2023 0.2 季度
#ZTS 12.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 31.10.2023 0.375 季度
单号
#A
宣布日期 登记日期
20.09.2023 03.10.2023
发放日期 除息日期
25.10.2023 02.10.2023
数量 时期
0.225 季度
#AA
宣布日期 登记日期
18.10.2023 31.10.2023
发放日期 除息日期
17.11.2023 30.10.2023
数量 时期
0.1 季度
#AAPL
宣布日期 登记日期
02.11.2023 13.11.2023
发放日期 除息日期
16.11.2023 10.11.2023
数量 时期
0.24 季度
#ABBV
宣布日期 登记日期
08.09.2023 13.10.2023
发放日期 除息日期
15.11.2023 12.10.2023
数量 时期
1.48 季度
#AEM
宣布日期 登记日期
16.02.2024 01.09.2023
发放日期 除息日期
15.09.2023 31.08.2023
数量 时期
0.4 季度
#AIG
宣布日期 登记日期
01.08.2023 15.09.2023
发放日期 除息日期
29.09.2023 14.09.2023
数量 时期
0.36 季度
#AMGN
宣布日期 登记日期
24.10.2023 17.11.2023
发放日期 除息日期
08.12.2023 16.11.2023
数量 时期
2.13 季度
#ATVI
宣布日期 登记日期
18.07.2023 02.08.2023
发放日期 除息日期
17.08.2023 01.08.2023
数量 时期
0.99 季度
#AXP
宣布日期 登记日期
27.09.2023 06.10.2023
发放日期 除息日期
10.11.2023 05.10.2023
数量 时期
0.6 季度
#BA
宣布日期 登记日期
16.12.2019 14.02.2020
发放日期 除息日期
06.03.2020 13.02.2020
数量 时期
2.055 季度
#BAC
宣布日期 登记日期
19.07.2023 01.09.2023
发放日期 除息日期
29.09.2023 31.08.2023
数量 时期
0.24 季度
#BK
宣布日期 登记日期
17.10.2023 27.10.2023
发放日期 除息日期
09.11.2023 26.10.2023
数量 时期
0.42 季度
#BHP
宣布日期 登记日期
22.08.2023 08.09.2023
发放日期 除息日期
28.09.2023 07.09.2023
数量 时期
1.585 季度
#BLK
宣布日期 登记日期
20.07.2023 08.09.2023
发放日期 除息日期
22.09.2023 07.09.2023
数量 时期
5 季度
#BMY
宣布日期 登记日期
20.09.2023 06.10.2023
发放日期 除息日期
01.11.2023 05.10.2023
数量 时期
0.57 季度
#C
宣布日期 登记日期
19.10.2023 06.11.2023
发放日期 除息日期
22.11.2023 03.11.2023
数量 时期
0.53 季度
#CAT
宣布日期 登记日期
11.10.2023 23.10.2023
发放日期 除息日期
20.11.2023 20.10.2023
数量 时期
1.3 季度
#CHL
宣布日期 登记日期
14.08.2019 27.08.2020
发放日期 除息日期
09.10.2020 26.08.2020
数量 时期
0.9871 季度
#CLR
宣布日期 登记日期
27.04.2022 09.05.2022
发放日期 除息日期
23.05.2022 06.05.2022
数量 时期
0.28 季度
#CMC
宣布日期 登记日期
10.10.2023 26.10.2023
发放日期 除息日期
09.11.2023 25.10.2023
数量 时期
0.16 季度
#CMCSA
宣布日期 登记日期
11.07.2023 04.10.2023
发放日期 除息日期
25.10.2023 03.10.2023
数量 时期
0.29 季度
#CME
宣布日期 登记日期
03.08.2023 08.09.2023
发放日期 除息日期
27.09.2023 07.09.2023
数量 时期
1.1 季度
#CSCO
宣布日期 登记日期
16.08.2023 04.10.2023
发放日期 除息日期
25.10.2023 03.10.2023
数量 时期
0.39 季度
#CVX
宣布日期 登记日期
27.10.2023 17.11.2023
发放日期 除息日期
11.12.2023 16.11.2023
数量 时期
1.51 季度
#DGX
宣布日期 登记日期
14.08.2023 06.10.2023
发放日期 除息日期
23.10.2023 05.10.2023
数量 时期
0.71 季度
#DHR
宣布日期 登记日期
12.09.2023 12.10.2023
发放日期 除息日期
27.10.2023 11.10.2023
数量 时期
0.27 季度
#DIS
宣布日期 登记日期
05.12.2019 16.12.2019
发放日期 除息日期
16.01.2020 13.12.2019
数量 时期
0.88 6个月
#DVN
宣布日期 登记日期
01.08.2023 15.09.2023
发放日期 除息日期
29.09.2023 14.09.2023
数量 时期
0.49 季度
#DWDP
宣布日期 登记日期
12.03.2019 26.04.2019
发放日期 除息日期
28.05.2019 02.05.2019
数量 时期
0.42 季度
#EBAY
宣布日期 登记日期
24.07.2023 01.09.2023
发放日期 除息日期
15.09.2023 31.08.2023
数量 时期
0.25 季度
#EA
宣布日期 登记日期
31.07.2023 30.08.2023
发放日期 除息日期
20.09.2023 29.08.2023
数量 时期
0.19 季度
#EOG
宣布日期 登记日期
03.08.2023 17.10.2023
发放日期 除息日期
31.10.2023 16.10.2023
数量 时期
0.825 季度
#F
宣布日期 登记日期
17.10.2023 01.11.2023
发放日期 除息日期
01.12.2023 31.10.2023
数量 时期
0.15 季度
#FANG
宣布日期 登记日期
02.11.2023 16.11.2023
发放日期 除息日期
24.11.2023 15.11.2023
数量 时期
3.37 季度
#FCX
宣布日期 登记日期
20.09.2023 13.10.2023
发放日期 除息日期
01.11.2023 12.10.2023
数量 时期
0.15 季度
#FDX
宣布日期 登记日期
18.08.2023 11.09.2023
发放日期 除息日期
02.10.2023 08.09.2023
数量 时期
1.26 季度
#GE
宣布日期 登记日期
08.09.2023 26.09.2023
发放日期 除息日期
25.10.2023 25.09.2023
数量 时期
0.08 季度
#GILD
宣布日期 登记日期
25.07.2023 15.09.2023
发放日期 除息日期
28.09.2023 14.09.2023
数量 时期
0.75 季度
#GS
宣布日期 登记日期
19.07.2023 31.08.2023
发放日期 除息日期
28.09.2023 30.08.2023
数量 时期
2.75 季度
#HAL
宣布日期 登记日期
21.08.2023 06.09.2023
发放日期 除息日期
27.09.2023 05.09.2023
数量 时期
0.16 季度
#HD
宣布日期 登记日期
17.08.2023 31.08.2023
发放日期 除息日期
14.09.2023 30.08.2023
数量 时期
2.09 季度
#HON
宣布日期 登记日期
29.09.2023 10.11.2023
发放日期 除息日期
01.12.2023 09.11.2023
数量 时期
1.08 季度
#HES
宣布日期 登记日期
06.09.2023 18.09.2023
发放日期 除息日期
29.09.2023 15.09.2023
数量 时期
0.4375 季度
#HPQ
宣布日期 登记日期
21.06.2023 13.09.2023
发放日期 除息日期
14.04.2023 12.09.2023
数量 时期
0.2625 季度
#HWM
宣布日期 登记日期
27.09.2023 10.11.2023
发放日期 除息日期
27.11.2023 09.11.2023
数量 时期
0.05 季度
#IBM
宣布日期 登记日期
30.10.2023 10.11.2023
发放日期 除息日期
09.12.2023 09.11.2023
数量 时期
1.66 季度
#INTC
宣布日期 登记日期
18.07.2023 07.11.2023
发放日期 除息日期
01.12.2023 06.11.2023
数量 时期
0.125 季度
#INTU
宣布日期 登记日期
22.08.2023 09.10.2023
发放日期 除息日期
17.10.2023 05.10.2023
数量 时期
0.9 季度
#IP
宣布日期 登记日期
10.10.2023 15.11.2023
发放日期 除息日期
15.12.2023 14.11.2023
数量 时期
0.4625 季度
#JNJ
宣布日期 登记日期
19.10.2023 21.11.2023
发放日期 除息日期
05.12.2023 20.11.2023
数量 时期
1.19 季度
#JPM
宣布日期 登记日期
19.09.2023 06.10.2023
发放日期 除息日期
31.10.2023 05.10.2023
数量 时期
1.05 季度
#KO
宣布日期 登记日期
19.07.2023 15.09.2023
发放日期 除息日期
02.10.2023 14.09.2023
数量 时期
0.46 季度
#KHC
宣布日期 登记日期
02.08.2023 01.09.2023
发放日期 除息日期
29.09.2023 31.08.2023
数量 时期
0.4 季度
#LLY
宣布日期 登记日期
01.11.2023 15.11.2023
发放日期 除息日期
08.12.2023 14.11.2023
数量 时期
1.13 季度
#MA
宣布日期 登记日期
19.09.2023 09.10.2023
发放日期 除息日期
09.11.2023 05.10.2023
数量 时期
0.57 季度
#MCD
宣布日期 登记日期
25.07.2023 01.09.2023
发放日期 除息日期
18.09.2023 31.08.2023
数量 时期
1.52 季度
#MCK
宣布日期 登记日期
21.07.2023 01.09.2023
发放日期 除息日期
02.10.2023 31.08.2023
数量 时期
0.62 季度
#MDLZ
宣布日期 登记日期
27.07.2023 29.09.2023
发放日期 除息日期
13.10.2023 28.09.2023
数量 时期
0.425 季度
#MGM
宣布日期 登记日期
02.11.2022 09.12.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 08.12.2022
数量 时期
0.002 季度
#MMM
宣布日期 登记日期
07.11.2023 17.11.2023
发放日期 除息日期
12.12.2023 16.11.2023
数量 时期
1.5 季度
#MO
宣布日期 登记日期
24.08.2023 15.09.2023
发放日期 除息日期
10.10.2023 14.09.2023
数量 时期
0.98 季度
#MMP
宣布日期 登记日期
11.09.2023 21.09.2023
发放日期 除息日期
25.09.2023 20.09.2023
数量 时期
0.2474 季度
#MRK
宣布日期 登记日期
25.07.2023 15.09.2023
发放日期 除息日期
06.10.2023 14.09.2023
数量 时期
0.73 季度
#MPLX
宣布日期 登记日期
24.10.2023 03.11.2023
发放日期 除息日期
13.11.2023 02.11.2023
数量 时期
0.85 季度
#MRVL
宣布日期 登记日期
14.09.2023 06.10.2023
发放日期 除息日期
25.10.2023 05.10.2023
数量 时期
0.06 季度
#MT
宣布日期 登记日期
02.03.2023 14.11.2023
发放日期 除息日期
07.12.2023 13.11.2023
数量 时期
0.187 季度
#MS
宣布日期 登记日期
18.10.2023 31.10.2023
发放日期 除息日期
15.11.2023 30.10.2023
数量 时期
0.85 季度
#MSFT
宣布日期 登记日期
18.09.2023 16.11.2023
发放日期 除息日期
14.12.2023 15.11.2023
数量 时期
0.75 季度
#MSI
宣布日期 登记日期
24.08.2023 15.09.2023
发放日期 除息日期
13.10.2023 14.09.2023
数量 时期
0.88 季度
#NEM
宣布日期 登记日期
20.07.2023 01.06.2023
发放日期 除息日期
21.09.2023 06.09.2023
数量 时期
0.4 季度
#NKE
宣布日期 登记日期
03.08.2023 05.09.2023
发放日期 除息日期
02.10.2023 01.09.2023
数量 时期
0.34 季度
#NLOK
宣布日期 登记日期
05.05.2022 08.06.2022
发放日期 除息日期
22.06.2022 07.06.2022
数量 时期
0.125 季度
#NUE
宣布日期 登记日期
14.09.2023 29.09.2023
发放日期 除息日期
09.11.2023 28.09.2023
数量 时期
0.51 季度
#NVDA
宣布日期 登记日期
23.08.2023 07.09.2023
发放日期 除息日期
28.09.2023 06.09.2023
数量 时期
0.04 季度
#ORAN
宣布日期 登记日期
11.05.2023 02.06.2023
发放日期 除息日期
22.06.2023 01.06.2023
数量 时期
0.34 季度
#ORCL
宣布日期 登记日期
11.09.2023 12.10.2023
发放日期 除息日期
26.10.2023 11.10.2023
数量 时期
0.4 季度
#OTEX
宣布日期 登记日期
02.08.2023 01.09.2023
发放日期 除息日期
22.09.2023 31.08.2023
数量 时期
0.25 季度
#OXY
宣布日期 登记日期
26.07.2023 08.09.2023
发放日期 除息日期
13.10.2023 07.09.2023
数量 时期
0.18 季度
#PBR
宣布日期 登记日期
13.11.2023 24.11.2023
发放日期 除息日期
27.02.2024 22.11.2023
数量 时期
0.512 季度
#PEP
宣布日期 登记日期
20.07.2023 01.09.2023
发放日期 除息日期
29.09.2023 31.08.2023
数量 时期
1.265 季度
#PFE
宣布日期 登记日期
03.10.2023 10.11.2023
发放日期 除息日期
04.12.2023 09.11.2023
数量 时期
0.41 季度
#PG
宣布日期 登记日期
10.10.2023 20.10.2023
发放日期 除息日期
15.11.2023 19.10.2023
数量 时期
0.9407 季度
#PHG
宣布日期 登记日期
07.06.2022 13.05.2022
发放日期 除息日期
08.06.2022 12.05.2022
数量 时期
0.775 季度
#POT
宣布日期 登记日期
14.12.2017 29.12.2017
发放日期 除息日期
01.02.2018 28.12.2017
数量 时期
0.10 季度
#QCOM
宣布日期 登记日期
05.07.2023 31.08.2023
发放日期 除息日期
21.09.2023 30.08.2023
数量 时期
0.8 季度
#QQQ
宣布日期 登记日期
16.09.2022 21.06.2023
发放日期 除息日期
31.07.2023 20.06.2023
数量 时期
0.503 季度
#RMD
宣布日期 登记日期
26.10.2023 09.11.2023
发放日期 除息日期
14.12.2023 08.11.2023
数量 时期
0.48 季度
#RS
宣布日期 登记日期
24.10.2023 17.11.2023
发放日期 除息日期
01.12.2023 16.11.2023
数量 时期
1 季度
#SBUX
宣布日期 登记日期
13.09.2023 10.11.2023
发放日期 除息日期
24.11.2023 09.11.2023
数量 时期
0.57 季度
#SNDK
宣布日期 登记日期
22.07.2015 03.08.2015
发放日期 除息日期
25.08.2015 30.07.2015
数量 时期
0.3 季度
#SNY
宣布日期 登记日期
17.02.2023 31.05.2023
发放日期 除息日期
23.06.2023 30.05.2023
数量 时期
1.377 季度
#SPY
宣布日期 登记日期
19.01.2022 20.06.2023
发放日期 除息日期
31.07.2023 16.06.2023
数量 时期
1.638 季度
#SSNC
宣布日期 登记日期
18.08.2023 01.09.2023
发放日期 除息日期
15.09.2023 31.08.2023
数量 时期
0.24 季度
#STLD
宣布日期 登记日期
18.08.2023 30.09.2023
发放日期 除息日期
16.10.2023 28.09.2023
数量 时期
0.425 季度
#SU
宣布日期 登记日期
14.08.2023 01.09.2023
发放日期 除息日期
25.09.2023 31.08.2023
数量 时期
0.52 季度
#T
宣布日期 登记日期
29.09.2023 10.10.2023
发放日期 除息日期
01.11.2023 06.10.2023
数量 时期
0.2775 季度
#TEVA
宣布日期 登记日期
22.10.2017 28.11.2017
发放日期 除息日期
12.12.2017 27.11.2017
数量 时期
0.0723 季度
#TECK
宣布日期 登记日期
26.07.2023 15.09.2023
发放日期 除息日期
29.09.2023 14.09.2023
数量 时期
0.125 季度
#TMO
宣布日期 登记日期
13.07.2023 15.09.2023
发放日期 除息日期
13.10.2023 14.09.2023
数量 时期
0.35 季度
#TPL
宣布日期 登记日期
01.08.2023 01.09.2023
发放日期 除息日期
15.09.2023 31.08.2023
数量 时期
3.25 季度
#TRI
宣布日期 登记日期
01.11.2023 16.11.2023
发放日期 除息日期
14.12.2023 15.11.2023
数量 时期
0.75 季度
#TX
宣布日期 登记日期
31.10.2023 13.11.2023
发放日期 除息日期
21.11.2023 10.11.2023
数量 时期
1.1 季度
#TRP
宣布日期 登记日期
27.07.2023 29.09.2023
发放日期 除息日期
31.10.2023 28.09.2023
数量 时期
0.93 季度
#TRV
宣布日期 登记日期
20.07.2023 08.09.2023
发放日期 除息日期
29.09.2023 07.09.2023
数量 时期
1 季度
#TSM
宣布日期 登记日期
09.05.2023 15.09.2023
发放日期 除息日期
12.10.2023 14.09.2023
数量 时期
0.372 季度
#UBS
宣布日期 登记日期
31.01.2023 13.04.2023
发放日期 除息日期
14.04.2023 12.04.2023
数量 时期
0.275
#UL
宣布日期 登记日期
28.04.2023 17.11.2023
发放日期 除息日期
08.12.2023 16.11.2023
数量 时期
0.449 季度
#UPS
宣布日期 登记日期
01.11.2023 13.11.2023
发放日期 除息日期
30.11.2023 10.11.2023
数量 时期
1.62 季度
#UTX
宣布日期 登记日期
03.02.2020 14.02.2020
发放日期 除息日期
10.03.2020 13.02.2020
数量 时期
0.735 季度
#V
宣布日期 登记日期
24.10.2023 09.11.2023
发放日期 除息日期
01.12.2023 08.11.2023
数量 时期
0.52 季度
#VALE
宣布日期 登记日期
27.10.2023 24.11.2023
发放日期 除息日期
08.12.2022 22.11.2023
数量 时期
0.441 季度
#VZ
宣布日期 登记日期
07.09.2023 10.10.2023
发放日期 除息日期
01.11.2023 06.10.2023
数量 时期
0.665 季度
#WDC
宣布日期 登记日期
13.02.2020 03.04.2020
发放日期 除息日期
17.04.2020 02.04.2020
数量 时期
0.50 季度
#WFC
宣布日期 登记日期
24.10.2023 03.11.2023
发放日期 除息日期
01.12.2023 02.11.2023
数量 时期
0.35 季度
#WMT
宣布日期 登记日期
21.02.2022 11.08.2023
发放日期 除息日期
05.09.2023 10.08.2023
数量 时期
0.57 季度
#WPM
宣布日期 登记日期
09.11.2023 28.11.2023
发放日期 除息日期
08.12.2023 27.11.2023
数量 时期
0.15 季度
#XOM
宣布日期 登记日期
27.10.2023 15.11.2023
发放日期 除息日期
11.12.2023 14.11.2023
数量 时期
0.95 季度
#YY
宣布日期 登记日期
29.08.2023 26.09.2023
发放日期 除息日期
13.10.2023 25.09.2023
数量 时期
0.2 季度
#ZTS
宣布日期 登记日期
12.10.2023 01.11.2023
发放日期 除息日期
01.12.2023 31.10.2023
数量 时期
0.375 季度

现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.