empty
 
 
cn
支持
即时开户
交易平台
入金/出金
股息计算器

Dividend calculator

本页面可以帮助CFD的交易者们。本页包含纽交所交易账户的股息信息和最近的付息日期列表。

交易差价合约时应不要忘记股息调整。

如果在除息日仍然持有多头头寸,股息调整的金额将会加入账户盈余。

如果在除息日仍然持有空头头寸,股息调整的金额将会从账户盈余中扣除。

下面的表格包含了NYSE集团所有交易工具的下一次付息日期。

示例:

如果在除息日每股股票#B有股息A,账户中有2手多头头寸,股息总额由下式计算:2手 x 100股 x A。

如果持有数个股票#B的头寸,使用所有头寸的和进行计算。当所有交易的盈余均为负,股息也为负值。

股息调整计算示例:

微软公司(MSFT)的董事会宣布在6月10日以0.130美元的价格赎回季度股息:

* 除息日 - 18.08.2009;
* 登记日 - 20.08.2009;
* 发放日 - 10.09.2009。

1手交易的股息总额为 100 x 0.130 = 13 美元。
在四月18日持有1手(100股)空头头寸,13美元股息无效。持有1手多头头寸 - 13美元将被加入。收费发生在注册日。

股息计算器


代码 交易量(手) 数量 股息 下一除息日
代码
交易量(手)
数量
股息
下一除息日

计算

单号 宣布日期 登记日期 发放日期 除息日期 数量 时期
#A 22.05.2024 02.07.2024 24.07.2024 02.07.2024 0.236 季度
#AA 09.05.2024 21.05.2024 07.06.2024 20.05.2024 0.1 季度
#AAPL 01.02.2024 12.02.2024 15.02.2024 09.02.2024 0.24 季度
#ABBV 15.02.2024 15.04.2024 15.05.2024 12.04.2024 1.55 季度
#AEM 15.02.2024 31.05.2024 14.06.2024 31.05.2024 0.4 季度
#AIG 01.05.2024 14.06.2024 28.06.2024 14.06.2024 0.4 季度
#AMGN 06.03.2024 17.05.2024 07.06.2024 16.05.2024 2.25 季度
#ATHM 21.05.2024 10.07.2024 21.08.2024 10.07.2024 0.57 6个月
#ATVI 18.07.2023 02.08.2023 17.08.2023 01.08.2023 0.99 季度
#AXP 07.05.2024 05.07.2024 09.08.2024 05.07.2024 0.7 季度
#BA 16.12.2019 14.02.2020 06.03.2020 13.02.2020 2.055 季度
#BAC 25.04.2024 07.06.2024 28.06.2024 07.06.2024 0.24 季度
#BK 16.04.2024 26.04.2024 09.05.2024 25.04.2024 0.42 季度
#BHP 22.02.2024 08.03.2024 28.03.2024 07.03.2024 1.425 季度
#BLK 15.05.2024 24.06.2024 22.03.2024 07.06.2024 5.1 季度
#BMY 18.06.2024 05.07.2024 01.08.2024 05.07.2024 0.6 季度
#C 03.04.2024 06.05.2024 24.05.2024 03.05.2024 0.53 季度
#CAT 12.06.2024 22.07.2024 20.08.2024 22.07.2024 1.41 季度
#CHL 14.08.2019 27.08.2020 09.10.2020 26.08.2020 0.9871 季度
#CLR 27.04.2022 09.05.2022 23.05.2022 06.05.2022 0.28 季度
#CMC 19.06.2024 01.07.2024 10.07.2024 01.07.2024 0.18 季度
#CMCSA 15.05.2024 03.07.2024 24.07.2024 03.07.2024 0.31 季度
#CME 09.05.2024 07.06.2024 25.06.2024 07.06.2024 1.15 季度
#CSCO 15.05.2024 05.07.2024 24.07.2024 05.07.2024 0.4 季度
#CVX 26.04.2024 17.05.2024 10.06.2024 16.05.2024 1.63 季度
#DGX 15.05.2024 08.07.2024 22.07.2024 08.07.2024 0.75 季度
#DHR 07.05.2024 28.06.2024 26.07.2024 28.06.2024 0.27 季度
#DIS 07.02.2024 08.07.2024 25.07.2024 08.07.2024 0.45 6个月
#DVN 01.05.2024 14.06.2024 28.06.2024 14.06.2024 0.35 季度
#DWDP 12.03.2019 26.04.2019 28.05.2019 02.05.2019 0.42 季度
#EBAY 26.04.2024 31.05.2024 14.06.2024 31.05.2024 0.27 季度
#EA 03.05.2024 29.05.2024 19.06.2024 29.05.2024 0.19 季度
#EOG 02.05.2024 17.07.2024 31.07.2024 17.07.2024 0.91 季度
#F 24.04.2024 08.05.2024 03.06.2024 07.05.2024 0.15 季度
#FANG 30.04.2024 15.05.2024 22.05.2024 14.05.2024 1.97 季度
#FCX 26.06.2024 15.07.2024 01.08.2024 15.07.2024 0.075 季度
#FDX 10.06.2024 24.06.2024 09.07.2024 24.06.2024 1.38 季度
#GE 20.06.2024 11.07.2024 25.07.2024 11.07.2024 0.28 季度
#GILD 23.04.2024 14.06.2024 27.06.2024 14.06.2024 0.77 季度
#GS 11.04.2024 30.05.2024 27.06.2024 30.05.2024 2.75 季度
#HAL 16.05.2024 05.06.2024 26.06.2024 05.06.2024 0.17 季度
#HD 16.05.2024 30.05.2024 13.06.2024 30.05.2024 2.25 季度
#HON 29.04.2024 17.05.2024 07.06.2024 16.05.2024 1.08 季度
#HES 15.05.2024 14.06.2024 28.06.2024 14.06.2024 0.4375 季度
#HPQ 11.06.2024 11.09.2024 02.10.2024 11.09.2024 0.2756 季度
#HWM 25.01.2024 09.02.2024 26.02.2024 08.02.2024 0.05 季度
#IBM 30.01.2024 09.02.2024 09.03.2024 08.02.2024 1.66 季度
#INTC 22.04.2024 07.05.2024 01.06.2024 06.05.2024 0.125 季度
#INTU 21.05.2024 10.07.2024 18.07.2024 10.07.2024 0.9 季度
#IP 14.05.2024 24.05.2024 14.06.2024 23.05.2024 0.4625 季度
#JNJ 16.04.2024 21.05.2024 04.06.2024 20.05.2024 1.24 季度
#JPM 20.05.2024 05.07.2024 31.07.2024 05.07.2024 1.15 季度
#KO 02.05.2024 14.06.2024 01.07.2024 14.06.2024 0.485 季度
#KHC 01.05.2024 06.06.2024 28.06.2024 06.06.2024 0.4 季度
#LLY 24.06.2024 15.08.2024 10.09.2024 15.08.2024 1.3 季度
#MA 18.06.2024 09.07.2024 09.08.2028 09.07.2024 0.66 季度
#MCD 22.05.2024 03.06.2024 17.06.2024 03.06.2024 1.67 季度
#MCK 23.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 03.06.2024 0.62 季度
#MDLZ 22.05.2024 28.06.2024 12.07.2024 28.06.2024 0.425 季度
#MGM 02.11.2022 09.12.2022 15.12.2022 08.12.2022 0.002 季度
#MMM 06.02.2024 16.02.2024 12.03.2024 15.02.2024 1.51 季度
#MO 16.05.2024 14.06.2024 10.07.2024 14.06.2024 0.98 季度
#MMP 11.09.2023 21.09.2023 25.09.2023 20.09.2023 0.2474 季度
#MRK 28.05.2024 17.06.2024 08.07.2024 17.06.2024 0.77 季度
#MPLX 23.04.2024 03.05.2024 13.05.2024 02.05.2024 0.85 季度
#MRVL 20.06.2024 12.04.2024 31.07.2024 12.07.2024 0.06 季度
#MT 15.04.2024 17.05.2024 12.06.2024 16.05.2024 0.25 季度
#MS 16.04.2024 30.04.2024 15.05.2024 29.04.2024 0.85 季度
#MSFT 12.06.2024 15.08.2024 12.09.2024 15.08.2024 0.75 季度
#MSI 14.05.2024 14.06.2024 15.07.2024 14.06.2024 0.98 季度
#NEM 25.04.2024 04.06.2024 27.06.2024 04.06.2024 0.25 季度
#NKE 03.05.2024 03.06.2024 01.07.2024 03.06.2024 0.37 季度
#NLOK 05.05.2022 08.06.2022 22.06.2022 07.06.2022 0.125 季度
#NUE 06.06.2024 28.06.2024 09.08.2024 28.06.2024 0.54 季度
#NVDA 22.05.2024 11.06.2024 28.06.2024 11.06.2024 0.01 季度
#ORAN 09.05.2024 03.06.2024 21.06.2024 03.06.2024 0.359 季度
#ORCL 11.06.2024 11.07.2024 25.07.2024 11.07.2024 0.4 季度
#OTEX 30.04.2024 31.05.2024 18.06.2024 31.05.2024 0.25 季度
#OXY 01.05.2024 10.06.2024 15.07.2024 10.06.2024 0.22 季度
#PBR 17.05.2024 13.06.2024 27.09.2024 13.06.2024 0.363 季度
#PEP 30.04.2024 07.06.2024 28.06.2024 07.06.2024 1.355 季度
#PFE 26.06.2024 26.07.2024 03.09.2024 26.07.2024 0.42 季度
#PG 09.04.2024 19.04.2024 15.05.2024 18.04.2024 1.0065 季度
#PHG 07.06.2022 13.05.2022 08.06.2022 12.05.2022 0.775 季度
#PNC 02.07.2024 15.07.2024 05.08.2024 15.07.2024 1.60 季度
#POT 14.12.2017 29.12.2017 01.02.2018 28.12.2017 0.10 季度
#QCOM 12.04.2024 30.05.2024 20.06.2024 30.05.2024 0.85 季度
#QQQ 16.09.2022 24.06.2024 31.07.2024 24.06.2024 0.7615 季度
#RMD 25.04.2024 09.05.2024 13.06.2024 08.05.2024 0.48 季度
#RS 23.04.2024 24.05.2024 07.06.2024 23.05.2024 1.1 季度
#SBUX 11.06.2024 16.08.2024 30.08.2024 16.08.2024 0.57 季度
#SNDK 22.07.2015 03.08.2015 25.08.2015 30.07.2015 0.3 季度
#SNY 26.03.2023 10.05.2023 06.06.2023 09.05.2023 1.47 季度
#SPY 05.01.2024 21.06.2024 31.07.2024 21.06.2024 1.759024 季度
#SSNC 16.05.2024 03.06.2024 17.06.2024 03.06.2024 0.24 季度
#STLD 10.05.2024 30.06.2024 12.07.2024 28.06.2024 0.46 季度
#SU 07.05.2024 04.06.2024 25.06.2024 04.06.2024 0.545 季度
#T 26.06.2024 10.07.2024 01.08.2024 10.07.2024 0.2775 季度
#TMO 22.05.2024 14.06.2024 15.07.2024 14.06.2024 0.39 季度
#TPL 13.06.2024 01.07.2024 15.07.2024 01.07.2024 10 季度
#TRP 02.05.2024 28.06.2024 31.07.2024 28.06.2024 0.7029 季度
#TSM 10.05.2024 12.09.2024 09.10.2024 12.09.2024 0.615839 季度
#TEVA 22.10.2017 28.11.2017 12.12.2017 27.11.2017 0.0723 季度
#TECK 25.04.2024 17.06.2024 28.06.2024 17.06.2024 0.125 季度
#TMO 22.05.2024 14.06.2024 15.07.2024 14.06.2024 0.39 季度
#TPL 13.06.2024 01.07.2024 15.07.2024 01.07.2024 10 季度
#TRI 02.05.2024 16.05.2024 10.06.2024 15.05.2024 0.54 季度
#TX 20.02.2024 03.05.2024 13.05.2024 02.05.2024 2.2 季度
#TRP 03.05.2024 28.06.2024 31.07.2024 28.06.2024 0.96 季度
#TRV 17.04.2024 10.06.2024 28.06.2024 10.06.2024 1.05 季度
#TSM 06.02.2024 13.06.2024 11.07.2024 13.06.2024 0.43 季度
#UBS 07.02.2023 02.05.2023 03.05.2023 30.04.2023 0.701
#UL 25.04.2024 17.05.2024 07.06.2024 16.05.2024 0.4556 季度
#UPS 30.01.2024 20.02.2024 08.03.2024 16.02.2024 1.63 季度
#UTX 03.02.2020 14.02.2020 10.03.2020 13.02.2020 0.735 季度
#V 23.04.2024 17.05.2024 03.06.2024 16.05.2024 0.52 季度
#VALE 23.02.2024 13.03.2024 26.05.2023 12.03.2024 0.55 季度
#VZ 05.06.2024 10.07.2024 01.08.2024 10.07.2024 0.665 季度
#WDC 13.02.2020 03.04.2020 17.04.2020 02.04.2020 0.50 季度
#WFC 23.01.2024 02.02.2024 01.03.2024 01.02.2024 0.35 季度
#WMT 20.02.2024 16.08.2024 03.09.2024 16.08.2024 0.2075 季度
#WPM 09.05.2024 29.05.2024 11.06.2024 29.05.2024 0.155 季度
#XOM 26.04.2024 15.05.2024 10.06.2024 14.05.2024 0.95 季度
#YY 29.08.2023 26.09.2023 13.10.2023 25.09.2023 0.2 季度
#ZTS 22.05.2024 18.07.2024 04.09.2024 18.07.2024 0.432 季度
单号
#A
宣布日期 登记日期
22.05.2024 02.07.2024
发放日期 除息日期
24.07.2024 02.07.2024
数量 时期
0.236 季度
#AA
宣布日期 登记日期
09.05.2024 21.05.2024
发放日期 除息日期
07.06.2024 20.05.2024
数量 时期
0.1 季度
#AAPL
宣布日期 登记日期
01.02.2024 12.02.2024
发放日期 除息日期
15.02.2024 09.02.2024
数量 时期
0.24 季度
#ABBV
宣布日期 登记日期
15.02.2024 15.04.2024
发放日期 除息日期
15.05.2024 12.04.2024
数量 时期
1.55 季度
#AEM
宣布日期 登记日期
15.02.2024 31.05.2024
发放日期 除息日期
14.06.2024 31.05.2024
数量 时期
0.4 季度
#AIG
宣布日期 登记日期
01.05.2024 14.06.2024
发放日期 除息日期
28.06.2024 14.06.2024
数量 时期
0.4 季度
#AMGN
宣布日期 登记日期
06.03.2024 17.05.2024
发放日期 除息日期
07.06.2024 16.05.2024
数量 时期
2.25 季度
#ATHM
宣布日期 登记日期
21.05.2024 10.07.2024
发放日期 除息日期
21.08.2024 10.07.2024
数量 时期
0.57 6个月
#ATVI
宣布日期 登记日期
18.07.2023 02.08.2023
发放日期 除息日期
17.08.2023 01.08.2023
数量 时期
0.99 季度
#AXP
宣布日期 登记日期
07.05.2024 05.07.2024
发放日期 除息日期
09.08.2024 05.07.2024
数量 时期
0.7 季度
#BA
宣布日期 登记日期
16.12.2019 14.02.2020
发放日期 除息日期
06.03.2020 13.02.2020
数量 时期
2.055 季度
#BAC
宣布日期 登记日期
25.04.2024 07.06.2024
发放日期 除息日期
28.06.2024 07.06.2024
数量 时期
0.24 季度
#BK
宣布日期 登记日期
16.04.2024 26.04.2024
发放日期 除息日期
09.05.2024 25.04.2024
数量 时期
0.42 季度
#BHP
宣布日期 登记日期
22.02.2024 08.03.2024
发放日期 除息日期
28.03.2024 07.03.2024
数量 时期
1.425 季度
#BLK
宣布日期 登记日期
15.05.2024 24.06.2024
发放日期 除息日期
22.03.2024 07.06.2024
数量 时期
5.1 季度
#BMY
宣布日期 登记日期
18.06.2024 05.07.2024
发放日期 除息日期
01.08.2024 05.07.2024
数量 时期
0.6 季度
#C
宣布日期 登记日期
03.04.2024 06.05.2024
发放日期 除息日期
24.05.2024 03.05.2024
数量 时期
0.53 季度
#CAT
宣布日期 登记日期
12.06.2024 22.07.2024
发放日期 除息日期
20.08.2024 22.07.2024
数量 时期
1.41 季度
#CHL
宣布日期 登记日期
14.08.2019 27.08.2020
发放日期 除息日期
09.10.2020 26.08.2020
数量 时期
0.9871 季度
#CLR
宣布日期 登记日期
27.04.2022 09.05.2022
发放日期 除息日期
23.05.2022 06.05.2022
数量 时期
0.28 季度
#CMC
宣布日期 登记日期
19.06.2024 01.07.2024
发放日期 除息日期
10.07.2024 01.07.2024
数量 时期
0.18 季度
#CMCSA
宣布日期 登记日期
15.05.2024 03.07.2024
发放日期 除息日期
24.07.2024 03.07.2024
数量 时期
0.31 季度
#CME
宣布日期 登记日期
09.05.2024 07.06.2024
发放日期 除息日期
25.06.2024 07.06.2024
数量 时期
1.15 季度
#CSCO
宣布日期 登记日期
15.05.2024 05.07.2024
发放日期 除息日期
24.07.2024 05.07.2024
数量 时期
0.4 季度
#CVX
宣布日期 登记日期
26.04.2024 17.05.2024
发放日期 除息日期
10.06.2024 16.05.2024
数量 时期
1.63 季度
#DGX
宣布日期 登记日期
15.05.2024 08.07.2024
发放日期 除息日期
22.07.2024 08.07.2024
数量 时期
0.75 季度
#DHR
宣布日期 登记日期
07.05.2024 28.06.2024
发放日期 除息日期
26.07.2024 28.06.2024
数量 时期
0.27 季度
#DIS
宣布日期 登记日期
07.02.2024 08.07.2024
发放日期 除息日期
25.07.2024 08.07.2024
数量 时期
0.45 6个月
#DVN
宣布日期 登记日期
01.05.2024 14.06.2024
发放日期 除息日期
28.06.2024 14.06.2024
数量 时期
0.35 季度
#DWDP
宣布日期 登记日期
12.03.2019 26.04.2019
发放日期 除息日期
28.05.2019 02.05.2019
数量 时期
0.42 季度
#EBAY
宣布日期 登记日期
26.04.2024 31.05.2024
发放日期 除息日期
14.06.2024 31.05.2024
数量 时期
0.27 季度
#EA
宣布日期 登记日期
03.05.2024 29.05.2024
发放日期 除息日期
19.06.2024 29.05.2024
数量 时期
0.19 季度
#EOG
宣布日期 登记日期
02.05.2024 17.07.2024
发放日期 除息日期
31.07.2024 17.07.2024
数量 时期
0.91 季度
#F
宣布日期 登记日期
24.04.2024 08.05.2024
发放日期 除息日期
03.06.2024 07.05.2024
数量 时期
0.15 季度
#FANG
宣布日期 登记日期
30.04.2024 15.05.2024
发放日期 除息日期
22.05.2024 14.05.2024
数量 时期
1.97 季度
#FCX
宣布日期 登记日期
26.06.2024 15.07.2024
发放日期 除息日期
01.08.2024 15.07.2024
数量 时期
0.075 季度
#FDX
宣布日期 登记日期
10.06.2024 24.06.2024
发放日期 除息日期
09.07.2024 24.06.2024
数量 时期
1.38 季度
#GE
宣布日期 登记日期
20.06.2024 11.07.2024
发放日期 除息日期
25.07.2024 11.07.2024
数量 时期
0.28 季度
#GILD
宣布日期 登记日期
23.04.2024 14.06.2024
发放日期 除息日期
27.06.2024 14.06.2024
数量 时期
0.77 季度
#GS
宣布日期 登记日期
11.04.2024 30.05.2024
发放日期 除息日期
27.06.2024 30.05.2024
数量 时期
2.75 季度
#HAL
宣布日期 登记日期
16.05.2024 05.06.2024
发放日期 除息日期
26.06.2024 05.06.2024
数量 时期
0.17 季度
#HD
宣布日期 登记日期
16.05.2024 30.05.2024
发放日期 除息日期
13.06.2024 30.05.2024
数量 时期
2.25 季度
#HON
宣布日期 登记日期
29.04.2024 17.05.2024
发放日期 除息日期
07.06.2024 16.05.2024
数量 时期
1.08 季度
#HES
宣布日期 登记日期
15.05.2024 14.06.2024
发放日期 除息日期
28.06.2024 14.06.2024
数量 时期
0.4375 季度
#HPQ
宣布日期 登记日期
11.06.2024 11.09.2024
发放日期 除息日期
02.10.2024 11.09.2024
数量 时期
0.2756 季度
#HWM
宣布日期 登记日期
25.01.2024 09.02.2024
发放日期 除息日期
26.02.2024 08.02.2024
数量 时期
0.05 季度
#IBM
宣布日期 登记日期
30.01.2024 09.02.2024
发放日期 除息日期
09.03.2024 08.02.2024
数量 时期
1.66 季度
#INTC
宣布日期 登记日期
22.04.2024 07.05.2024
发放日期 除息日期
01.06.2024 06.05.2024
数量 时期
0.125 季度
#INTU
宣布日期 登记日期
21.05.2024 10.07.2024
发放日期 除息日期
18.07.2024 10.07.2024
数量 时期
0.9 季度
#IP
宣布日期 登记日期
14.05.2024 24.05.2024
发放日期 除息日期
14.06.2024 23.05.2024
数量 时期
0.4625 季度
#JNJ
宣布日期 登记日期
16.04.2024 21.05.2024
发放日期 除息日期
04.06.2024 20.05.2024
数量 时期
1.24 季度
#JPM
宣布日期 登记日期
20.05.2024 05.07.2024
发放日期 除息日期
31.07.2024 05.07.2024
数量 时期
1.15 季度
#KO
宣布日期 登记日期
02.05.2024 14.06.2024
发放日期 除息日期
01.07.2024 14.06.2024
数量 时期
0.485 季度
#KHC
宣布日期 登记日期
01.05.2024 06.06.2024
发放日期 除息日期
28.06.2024 06.06.2024
数量 时期
0.4 季度
#LLY
宣布日期 登记日期
24.06.2024 15.08.2024
发放日期 除息日期
10.09.2024 15.08.2024
数量 时期
1.3 季度
#MA
宣布日期 登记日期
18.06.2024 09.07.2024
发放日期 除息日期
09.08.2028 09.07.2024
数量 时期
0.66 季度
#MCD
宣布日期 登记日期
22.05.2024 03.06.2024
发放日期 除息日期
17.06.2024 03.06.2024
数量 时期
1.67 季度
#MCK
宣布日期 登记日期
23.05.2024 03.06.2024
发放日期 除息日期
01.07.2024 03.06.2024
数量 时期
0.62 季度
#MDLZ
宣布日期 登记日期
22.05.2024 28.06.2024
发放日期 除息日期
12.07.2024 28.06.2024
数量 时期
0.425 季度
#MGM
宣布日期 登记日期
02.11.2022 09.12.2022
发放日期 除息日期
15.12.2022 08.12.2022
数量 时期
0.002 季度
#MMM
宣布日期 登记日期
06.02.2024 16.02.2024
发放日期 除息日期
12.03.2024 15.02.2024
数量 时期
1.51 季度
#MO
宣布日期 登记日期
16.05.2024 14.06.2024
发放日期 除息日期
10.07.2024 14.06.2024
数量 时期
0.98 季度
#MMP
宣布日期 登记日期
11.09.2023 21.09.2023
发放日期 除息日期
25.09.2023 20.09.2023
数量 时期
0.2474 季度
#MRK
宣布日期 登记日期
28.05.2024 17.06.2024
发放日期 除息日期
08.07.2024 17.06.2024
数量 时期
0.77 季度
#MPLX
宣布日期 登记日期
23.04.2024 03.05.2024
发放日期 除息日期
13.05.2024 02.05.2024
数量 时期
0.85 季度
#MRVL
宣布日期 登记日期
20.06.2024 12.04.2024
发放日期 除息日期
31.07.2024 12.07.2024
数量 时期
0.06 季度
#MT
宣布日期 登记日期
15.04.2024 17.05.2024
发放日期 除息日期
12.06.2024 16.05.2024
数量 时期
0.25 季度
#MS
宣布日期 登记日期
16.04.2024 30.04.2024
发放日期 除息日期
15.05.2024 29.04.2024
数量 时期
0.85 季度
#MSFT
宣布日期 登记日期
12.06.2024 15.08.2024
发放日期 除息日期
12.09.2024 15.08.2024
数量 时期
0.75 季度
#MSI
宣布日期 登记日期
14.05.2024 14.06.2024
发放日期 除息日期
15.07.2024 14.06.2024
数量 时期
0.98 季度
#NEM
宣布日期 登记日期
25.04.2024 04.06.2024
发放日期 除息日期
27.06.2024 04.06.2024
数量 时期
0.25 季度
#NKE
宣布日期 登记日期
03.05.2024 03.06.2024
发放日期 除息日期
01.07.2024 03.06.2024
数量 时期
0.37 季度
#NLOK
宣布日期 登记日期
05.05.2022 08.06.2022
发放日期 除息日期
22.06.2022 07.06.2022
数量 时期
0.125 季度
#NUE
宣布日期 登记日期
06.06.2024 28.06.2024
发放日期 除息日期
09.08.2024 28.06.2024
数量 时期
0.54 季度
#NVDA
宣布日期 登记日期
22.05.2024 11.06.2024
发放日期 除息日期
28.06.2024 11.06.2024
数量 时期
0.01 季度
#ORAN
宣布日期 登记日期
09.05.2024 03.06.2024
发放日期 除息日期
21.06.2024 03.06.2024
数量 时期
0.359 季度
#ORCL
宣布日期 登记日期
11.06.2024 11.07.2024
发放日期 除息日期
25.07.2024 11.07.2024
数量 时期
0.4 季度
#OTEX
宣布日期 登记日期
30.04.2024 31.05.2024
发放日期 除息日期
18.06.2024 31.05.2024
数量 时期
0.25 季度
#OXY
宣布日期 登记日期
01.05.2024 10.06.2024
发放日期 除息日期
15.07.2024 10.06.2024
数量 时期
0.22 季度
#PBR
宣布日期 登记日期
17.05.2024 13.06.2024
发放日期 除息日期
27.09.2024 13.06.2024
数量 时期
0.363 季度
#PEP
宣布日期 登记日期
30.04.2024 07.06.2024
发放日期 除息日期
28.06.2024 07.06.2024
数量 时期
1.355 季度
#PFE
宣布日期 登记日期
26.06.2024 26.07.2024
发放日期 除息日期
03.09.2024 26.07.2024
数量 时期
0.42 季度
#PG
宣布日期 登记日期
09.04.2024 19.04.2024
发放日期 除息日期
15.05.2024 18.04.2024
数量 时期
1.0065 季度
#PHG
宣布日期 登记日期
07.06.2022 13.05.2022
发放日期 除息日期
08.06.2022 12.05.2022
数量 时期
0.775 季度
#PNC
宣布日期 登记日期
02.07.2024 15.07.2024
发放日期 除息日期
05.08.2024 15.07.2024
数量 时期
1.60 季度
#POT
宣布日期 登记日期
14.12.2017 29.12.2017
发放日期 除息日期
01.02.2018 28.12.2017
数量 时期
0.10 季度
#QCOM
宣布日期 登记日期
12.04.2024 30.05.2024
发放日期 除息日期
20.06.2024 30.05.2024
数量 时期
0.85 季度
#QQQ
宣布日期 登记日期
16.09.2022 24.06.2024
发放日期 除息日期
31.07.2024 24.06.2024
数量 时期
0.7615 季度
#RMD
宣布日期 登记日期
25.04.2024 09.05.2024
发放日期 除息日期
13.06.2024 08.05.2024
数量 时期
0.48 季度
#RS
宣布日期 登记日期
23.04.2024 24.05.2024
发放日期 除息日期
07.06.2024 23.05.2024
数量 时期
1.1 季度
#SBUX
宣布日期 登记日期
11.06.2024 16.08.2024
发放日期 除息日期
30.08.2024 16.08.2024
数量 时期
0.57 季度
#SNDK
宣布日期 登记日期
22.07.2015 03.08.2015
发放日期 除息日期
25.08.2015 30.07.2015
数量 时期
0.3 季度
#SNY
宣布日期 登记日期
26.03.2023 10.05.2023
发放日期 除息日期
06.06.2023 09.05.2023
数量 时期
1.47 季度
#SPY
宣布日期 登记日期
05.01.2024 21.06.2024
发放日期 除息日期
31.07.2024 21.06.2024
数量 时期
1.759024 季度
#SSNC
宣布日期 登记日期
16.05.2024 03.06.2024
发放日期 除息日期
17.06.2024 03.06.2024
数量 时期
0.24 季度
#STLD
宣布日期 登记日期
10.05.2024 30.06.2024
发放日期 除息日期
12.07.2024 28.06.2024
数量 时期
0.46 季度
#SU
宣布日期 登记日期
07.05.2024 04.06.2024
发放日期 除息日期
25.06.2024 04.06.2024
数量 时期
0.545 季度
#T
宣布日期 登记日期
26.06.2024 10.07.2024
发放日期 除息日期
01.08.2024 10.07.2024
数量 时期
0.2775 季度
#TMO
宣布日期 登记日期
22.05.2024 14.06.2024
发放日期 除息日期
15.07.2024 14.06.2024
数量 时期
0.39 季度
#TPL
宣布日期 登记日期
13.06.2024 01.07.2024
发放日期 除息日期
15.07.2024 01.07.2024
数量 时期
10 季度
#TRP
宣布日期 登记日期
02.05.2024 28.06.2024
发放日期 除息日期
31.07.2024 28.06.2024
数量 时期
0.7029 季度
#TSM
宣布日期 登记日期
10.05.2024 12.09.2024
发放日期 除息日期
09.10.2024 12.09.2024
数量 时期
0.615839 季度
#TEVA
宣布日期 登记日期
22.10.2017 28.11.2017
发放日期 除息日期
12.12.2017 27.11.2017
数量 时期
0.0723 季度
#TECK
宣布日期 登记日期
25.04.2024 17.06.2024
发放日期 除息日期
28.06.2024 17.06.2024
数量 时期
0.125 季度
#TMO
宣布日期 登记日期
22.05.2024 14.06.2024
发放日期 除息日期
15.07.2024 14.06.2024
数量 时期
0.39 季度
#TPL
宣布日期 登记日期
13.06.2024 01.07.2024
发放日期 除息日期
15.07.2024 01.07.2024
数量 时期
10 季度
#TRI
宣布日期 登记日期
02.05.2024 16.05.2024
发放日期 除息日期
10.06.2024 15.05.2024
数量 时期
0.54 季度
#TX
宣布日期 登记日期
20.02.2024 03.05.2024
发放日期 除息日期
13.05.2024 02.05.2024
数量 时期
2.2 季度
#TRP
宣布日期 登记日期
03.05.2024 28.06.2024
发放日期 除息日期
31.07.2024 28.06.2024
数量 时期
0.96 季度
#TRV
宣布日期 登记日期
17.04.2024 10.06.2024
发放日期 除息日期
28.06.2024 10.06.2024
数量 时期
1.05 季度
#TSM
宣布日期 登记日期
06.02.2024 13.06.2024
发放日期 除息日期
11.07.2024 13.06.2024
数量 时期
0.43 季度
#UBS
宣布日期 登记日期
07.02.2023 02.05.2023
发放日期 除息日期
03.05.2023 30.04.2023
数量 时期
0.701
#UL
宣布日期 登记日期
25.04.2024 17.05.2024
发放日期 除息日期
07.06.2024 16.05.2024
数量 时期
0.4556 季度
#UPS
宣布日期 登记日期
30.01.2024 20.02.2024
发放日期 除息日期
08.03.2024 16.02.2024
数量 时期
1.63 季度
#UTX
宣布日期 登记日期
03.02.2020 14.02.2020
发放日期 除息日期
10.03.2020 13.02.2020
数量 时期
0.735 季度
#V
宣布日期 登记日期
23.04.2024 17.05.2024
发放日期 除息日期
03.06.2024 16.05.2024
数量 时期
0.52 季度
#VALE
宣布日期 登记日期
23.02.2024 13.03.2024
发放日期 除息日期
26.05.2023 12.03.2024
数量 时期
0.55 季度
#VZ
宣布日期 登记日期
05.06.2024 10.07.2024
发放日期 除息日期
01.08.2024 10.07.2024
数量 时期
0.665 季度
#WDC
宣布日期 登记日期
13.02.2020 03.04.2020
发放日期 除息日期
17.04.2020 02.04.2020
数量 时期
0.50 季度
#WFC
宣布日期 登记日期
23.01.2024 02.02.2024
发放日期 除息日期
01.03.2024 01.02.2024
数量 时期
0.35 季度
#WMT
宣布日期 登记日期
20.02.2024 16.08.2024
发放日期 除息日期
03.09.2024 16.08.2024
数量 时期
0.2075 季度
#WPM
宣布日期 登记日期
09.05.2024 29.05.2024
发放日期 除息日期
11.06.2024 29.05.2024
数量 时期
0.155 季度
#XOM
宣布日期 登记日期
26.04.2024 15.05.2024
发放日期 除息日期
10.06.2024 14.05.2024
数量 时期
0.95 季度
#YY
宣布日期 登记日期
29.08.2023 26.09.2023
发放日期 除息日期
13.10.2023 25.09.2023
数量 时期
0.2 季度
#ZTS
宣布日期 登记日期
22.05.2024 18.07.2024
发放日期 除息日期
04.09.2024 18.07.2024
数量 时期
0.432 季度

现在无法通话?
提出您的问题,用 在线帮助.